Pages

Blogger templates

Wednesday, September 4, 2013

Penilaian


Dalam melakukan tugas sebagai penolong juga perlu dikumpulkan berbagai informasi
untuk menunjang penilaian. Informasi dapat diperoleh dari :
- Kejadian itu sendiri
- Penderita ( bila sadar )
- Keluarga ( Saksi )
- Mekanisme kejadian
- Perubahan bentuk yang nyata ( cedera yang jelas )
- Gejala atau tanda khas suatu cedera atau penyakit.
2. Penilaian dini
a. Kesan umum
- Kasus Trauma : adalah kasus yang disebabkan oleh suatu rudapaksa
Mempunyai tanda-tanda yang jelas dan terlihat da atau
teraba. Misalnya luka terbuka, memar, patah tulang da lain
sebagainya
- Kasus Medis : adalah kasus yang diderita seseorang tanpa ada
riwayat ruda-paksa. Contohnya sesak napas, pingsan.
b. Memeriksa Kesadaran
Ada empat tingkatan kesadaran penderita, yaitu :
11. Awas = Alert
12. Suara = Voice
13. Nyeri = Pain
14. Tidak Respon = Un Respon
ASNT = AVPU
c. Memastikan Jalan napas terbuka dengan baik
Untuk penderita yang tidak respon gunakan teknik angkat dagu dan tekan
dahi
d. Untuk menilai pernapasan
Setelah jalan napas berjalan dengan baik maka penolong harus menilai
pernapasan penderita dengan cara :
 Lihat
 Dengar
 Rasakan
e. Menilai denyut nadi
Dengan cara meraba nadi pergelangan tangan (Arteri Radialis ).
Bagi penderita yang sadar, sedangkan bagi penderita yang tidak sadar
periksa nadi Leher ( Carotis )
f. Hubungi Bantuan
Segera minta bantuan rujukan , mintalah bantuan kepada orang lain untuk
melakukannya atau lakukan sendiri

No comments:

Post a Comment

Blogger news

manu manchester wall united al-ina